Mikä on E-koodit.fi?

E-koodit.fi on riippumaton palvelu, joka pyrkii kokoamaan elintarvikkeiden lisäaineista tietoa mahdollisimman puolueettomasti. Käytännössä tämä tarkoittaa että sivustolle kerätään kaikki vastaantulevat tiedot lukijoiden itsensä arvotettavaksi ja keskusteltavaksi. Lähtökohtaisesti asiasta kiinnostunut webbikehittäjä ei rehellisyyden nimissä tiedä yhtään mitään.

Sivustolla on runsaasti lainauksia ja linkkejä muihin verkkopalveluihin, jotta E-koodit.fi toimisi lähdehakemistona netissä julkaistuille lisäaineartikkeleille, ja jotta jokainen kiinnostunut löytäisi niin tuoreet kuin vanhat artikkelit. Jos haluat poistaa sivustoosi tehdyt linkitykset, ota yhteyttä.

Omalla vastuulla

Tiedot perustuvat Eviran tietoihin sekä suomen- ja englanninkielisiin verkkosivustoihin. Sivuston tiedot ja linkit ovat keskenään ristiriitaisia ja saattavat myös sisältää virheitä, joista sivuston tekijä ei ota vastuuta. Tietojen parantamiseksi kommentoi virheellisiä tietoja tai anna palautetta.

Suurin osa lisäaineista on todennäköisesti kohtuullisen vaarattomia etenkin kun pysytään päivittäisen maksimiannostuksen (ADI, Acceptable Daily Intake) alapuolella. Lisäaineiden todennäköisestä vaarallisuudesta kertonee myös se, kuinka paljon niistä on internetissä kirjoitettu ja keskusteltu.

Myös tietyille lisäaineille allergisten on syytä välttää sopimattomia lisäaineita ja niiden johdannaisia.

Haluatko auttaa?

Jos haluat auttaa tai osallistua palvelun kehittämiseen, tai haluat oikaista tietoja, anna palautetta tai ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ekoodi@gmail.com.

Tekijästä

Sivuston tekijä on 36-vuotias webbikehittäjä Matias Mäki, joka päivätyönään koodailee aivan muita juttuja ;-).

Huom. minusta on hyvän tavan mukaista kertoa, kuka palvelun taustalla on ja miksi. Internetin anonyymiyden taakse on niin helppo piilottaa myös kaupallisia intressejä. Toivon, että tämä auttaa arvostamaan palvelua. E-koodit.fi ei ole millään tavalla sidoksissa työnantajaani.