E949

Vety

Muilla kielillä

Englanniksi Englanniksi Ruotsiksi Ruotsiksi
Hydrogen Väte

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

Ei ylärajaa

Lisäaineluokat

Tietoa lisäaineesta (1)

Muita saman ryhmän lisäaineita