E944

Propaani

Muilla kielillä

Englanniksi Englanniksi Ruotsiksi Ruotsiksi
Propane Propan

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

Ei ylärajaa

Lisäaineluokka

Tietoa lisäaineesta (1)

Muita saman ryhmän lisäaineita