E234

Nisiini

Muilla kielillä

Englanniksi Englanniksi Ruotsiksi Ruotsiksi Viroksi Viroksi
Nisin Nisin Nisiin

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

0,13 mg/kg/vrk

Lisäaineluokka

Tietoa lisäaineesta (7)

Muita saman ryhmän lisäaineita