E1205

Emäksinen metakrylaattikopolymeeri

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

Ei ylärajaa

Lisäaineesta ei ole lisätietoja. Lähetä lisäainetta koskevia lisätietolinkkejä palvelun ja tietojen parantamiseksi.