E1200

Polydekstroosi

Muilla kielillä

Englanniksi Englanniksi Ruotsiksi Ruotsiksi
Polydextrose Polydextros

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

Ei ylärajaa

Lisäaineluokka

Tietoa lisäaineesta (9)