E234

Nisiini

Muilla kielillä

Englanniksi Englanniksi Ruotsiksi Ruotsiksi Viroksi Viroksi
Nisin Nisin Nisiin

Päivittäinen enimmäismäärä (ADI)

Ei ylärajaa

Lisäaineluokka

Tietoa lisäaineesta (6)

Muita saman ryhmän lisäaineita